ksiażka autorstwa Dr Wojciecha NawrotaDr Inż. Wojciech Nawrot

 

początek tekstu ...


...Za opracowanie i wdrożenie metody iniekcji krystalicznej uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia w kraju i na świecie.
Zdobył sześć złotych medali na najważniejszych światowych wystawach wynalazczości w Brukseli, Genewie, Pittsburghu, Pekinie, Casablance, i Norymberdze.
Z krajowych wyróżnień najbardziej ceni sobie tytuł Wynalazcy Roku Wojska Polskiego.

Dr inż. W. Nawrot w swojej dotychczasowej pracy naukowej był kierownikiem Zakładu Ochrony Budowli przed Agresywnym Oddziaływaniem Wody i Wilgoci w Instytucie Techniki Budowlanej, kierownikiem Pracowni Badań i Ochrony Budowli Zabytkowych w PKZ, obecnie jest kierownikiem Zakładu Ochrony Budowli w Wojskowej Akademii Technicznej. Od 1971 r. jest rzeczoznawcą NOT w zakresie Ochrony Budowli przed Korozją.
Jest członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce.

W lutym 2001 roku Dr inż. Wojciech Nawrot jako pierwszy Polak dostąpił zaszczytu przyjęcia w poczet Międzynarodowej Akademii Odkryć Naukowych i Wynalazków
Międzynarodowa Akademia Odkryć Naukowych i Wynalazków powstała z inicjatywy UNESCO w latach 50. Liczy prawie 500 członków, są nimi uczeni i wynalazcy. Jej siedzibą jest Genewa.W dniu 9 marca 2000 r. w siedzibie Media Corporation w Warszawie, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych prof. Andrzej Wiszniewski wręczył po raz pierwszy nagrody PROTONA wynalazcom, których wynalazki, jak powiedział, sprawdziły się społecznie w praktyce i reprezentują dobrą naukę bez rozróżniania na podstawową czy stosowaną.

Wśród dziesięciu osiągnięć wyróżnionych przez Radę Naukową Programu Telewizyjnego PROTON, znalazł się wynalazek - iniekcja krystaliczna ( osuszanie budowli, odtwarzanie izolacji poziomych i pionowych ) - autorstwa Wojciecha Nawrota z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

W 2006 r. American Biographical Institute U.S. wybrał dr. inż. Wojciecha Nawrota „Człowiekiem Roku 2006" (Man of the Year 2006). W tym samym roku 2006 International Biographical Centrę, Cambridge, England, zakwalifikował osiągnięcia autora iniekcji krystalicznej do wpisu do księgi zasług „Cambrige Blue Book 2005/2006

W Belwederze 22 pażdziernika 2009 r. odbyła sie uroczystość wręczenia przez ministra Radosława Sikorskiego Dyplomów Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie oraz z wręczeniem z tej okazji pamiątkowego ryngrafu sygnowanego przez Prezydenta RP.

Z końcem roku 2009 została wydana książka autorstwa Wojciecha Nawrota "Osuszanie budowli teoria i praktyka"