ODPARZANIE TYNKÓW, WODA W PIWNICY, KROPKI NA ŚCIANIE - dlaczego jest wilgoć w domu?

Przyczyn zawilgocenia ścian w obiekcie budowlanym może byc kilka.
Dlatego tak ważne jest ustalenie źródeł zawilgocenia budynku.

Zmiany w układzie hydro-geologicznym, mogą doprowadzic do pojawiania się. wody w piwnicy.

Brak izolacji poziomej lub pionowej doprowadza do podciągania kapilarnego wody w górne partie muru., Pojawiają sie odparzenia tynku, luszczenie farby, wysolenia.

Z kolei brak prawidlowej wentylacji w pomieszczeniach, często po wymianie okien na szczelne PVC, doprowadza do powstawania ognisk pleśni na ścianach. (kropki na ścianie)

Przeważnie występuje kilka czynników zawilgocenia budynku, dlatego tak ważne jest ustalenie powodów zawilgocenia i podjecie odpowiednich środków zaradczych.

Umieszczone ponizej pytania, pomogą Państwu w przybliżeniu określić możliwe czynniki powstania wilgoci na ścianach w domu.

Żeby stwierdzić czy w okreslnym przypadku bedzie miała zastosowanie iniekcja krystaliczna,, niezbędne są ogledziny budynku.

1

Występowanie wilgoci: piwnica

Czy okresowo pojawia sie woda na posadzce?

TAK

NIE

Szczecinek, tutaj iniekcja krystaliczna nie ma zastosowania.Budynek posiada izolację poziomą. Podniesiony poziom wód gruntowych

2

Występowanie wilgoci: parter lub piętro

Czy uszkodzenia, odparzenie tynku, wysolenia, łuszczenie, są widoczne na zewnatrz budynku?

TAK

NIE

Budynek w Warszawie przed wykonaniem iniekcji krystalicznej