Czy na ścianach występuje odparzanie tynku, łuszczenie farby, puchniecie ?

 

 

TAK          NIE

Iniekcja krystaliczna była tu konieczna. Tynk odpada, odparza się, wykwity soli na ścianie

Plamy wilgoci i wysolenia, świadczą o podciąganiu kapilarami wilgoci z gruntu