PRZYKŁADOWE OPINIE NA TEMAT INIEKCJI KRYSTALICZNEJ ®

 

 

 

Osuszenie budynku zespołu pałacowego gen. Klickiego w Łowiczu

Zespół pałacowy gen. Klickiego w Łowiczu ul. Pałacowa 6 - termin wykonywania prac: lipiec 1987

My niżej podpisani, właściciele zabytkowego zespołu pałacowego (zamek, kaplica, dom ogrodnika), stwierdzamy, że w okresie od lipca 1987 r. dr inż. W. Nawrot prowadził osuszanie naszych dziewiętnastowiecznych budynków metodą iniekcji krystalicznej. 
Z pracy tej wywiązał się znakomicie. Dom nasz poważnie - do wys. 2,5 m na parterze - nasiąknięty wodą, został osuszony, nie nosi żadnych oznak wilgoci do dziś dnia (04.02.1993). Tak samo kaplica i domek ogrodnika. Był to sukces! (...) 

Zofia i Roman Antymowscy
R. Antymowski - artysta, malarz i grafik, absolwent krakowskiej ASP, prof. i były rektor PWSSP w Łodzi oraz prof.
kontraktowy ASP w Bagdadzie

 

Obiekt zespołu bankowego przy ul Traugutta 7/9, W-wa - czas trwania prac: wrzesień 1989 

(...) Przed przystąpieniem do prac w 1989 r. mury obiektu były mocno zawilgocone w strefie przyziemia na łącznej długości ca 400 mb. Zmurszałe tynki, zawilgocona atmosfera pomieszczeń użytkowych stwarzała fatalne warunki pracy i wpływała niekorzystnie na przechowywany sprzęt oraz materiały bankowe.
Po upływie roku od czasu wykonania prac osuszających metodą iniekcji krystalicznej do chwili obecnej (06.12.1990) stwierdzamy całkowite wyschnięcie murów w podziemiach i korytarzach. Ustąpiły też rozległe obszary zawilgoceń w strefie przyziemia.(...) Bank PEKAO S. A. Oddział W-wa
Z-ca Dyr. - mgr Dariusz Młynarski 

 

Teatr Narodowy Warszawa, przeprowadzono prace osuszające z zastosowaniem iniekcji krystalicznejTeatr Narodowy w Warszawie - osuszanie budynku: 1990-1992 

(...) Problem zawilgocenia murów podpiwniczenia stanowił bardzo ważny element odbudowy i rewaloryzacji obiektu. Mokre, zmurszałe tynki i mury w strefie przyziemia nie pozwalały na prawidłowe wykorzystanie pomieszczeń podpiwniczenia na cele związane z funkcjonowaniem i obsługą teatru. Ponadto osuszanie budynków teatru mogło odbywać się jedynie w warunkach bardzo dużych utrudnień związanych z jednoczesnym wykonywaniem innych prac budowlanych; podbijanie fundamentów, rekonstrukcje itp. Po licznych konsultacjach ze środowiskiem technicznym wybrana została do osuszenia Teatru Narodowego metoda iniekcji krystalicznej(...).
Zastosowanie nowej technologii musiało także uwzględnić fakt , że przed kilku laty w budynku Teatru zastosowano bez powodzenia inną metodę z użyciem prądu elektrycznego z hydrofobizacją. Po trzech latach obserwacji skutków technicznych zastosowania metody iniekcji krystalicznej w murach o łącznej długości ca 2,5 km i grubości od 51 cm do 160 cm, możemy potwierdzić, że metoda iniekcji krystalicznej sprawdziła się całkowicie pod względem skuteczności. Nastąpiło oczekiwane obniżenie zawilgocenia powyżej założonej blokady do poziomu około 2%.(...)

Dyrekcja Odbudowy Teatru  Narodowego w Warszawie  
inż. Stanisław Krzypkowski

 

Zabytkowa Synagoga w Tykocinie, gdzie zastosowano iniekcje krystalicznąZabytkowa synagoga w Tykocinie - osuszanie w 1991 r.


(...) Obiekt ten był mocno zawilgocony, szczególnie w partiach ścian wschodnich i północnych. Izolacji dokonano metodą iniekcji krystalicznej opracowanej przez dr inż. Nawrota z W. A. T. w Warszawie. Zakład Iniekcji Krystalicznej stosował się ściśle do zalecanych reżimów technologicznych jak też w sposób wysoce profesjonalny traktował zabytkową substancję XVII-wiecznego obiektu. Wykonane prace oceniane są wysoko i Państwowe Muzeum w Białymstoku usatysfakcjonowane jest ze współpracy. (...) 

Państwowe Muzeum w Białymstoku
Dyrektor Muzeum - mgr Andrzej Lechowski

 

Zabytkowa willa Struvego w Warszawie, prace osuszające przeprowadzono w 1989 r.Willa Struvego - ul. Piękna 44a, Warszawa - termin wykonywania prac : wrzesień 1989

(...) Przed przystąpieniem do prac osuszających w pomieszczeniach piwnicznych mury przyziemia były silnie zawilgocone, a atmosfera przesycona była nadmierną wilgocią. Występowały stałe objawy niedogrzania budynku. 

W pomieszczeniach piwnicznych przeznaczonych głównie do celów wystawowych i do przechowywania materiałów archiwalnych - stale panował niezdrowy mikroklimat. Niszczeniu ulegały ekspozycje i przechowywane materiały. Przesycony wilgocią mikroklimat porażał także pomieszczenia parterowe, pogarszając bardzo warunki pracy ludzi na tej kondygnacji.
Po wykonaniu we wrześniu 1989 r. prac osuszających, polegających na założeniu izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej, zmieniły się diametralnie warunki pracy i mikroklimat we wszystkich pomieszczeniach willi Struvego. Poprawiły się również odczuwalnie warunki cieplno-wilgotnościowe w obiekcie.(...)   

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Warszawie

 Dom ss. Rodziny Maryi w Warszawie przed osuszeniem budynku

Dom Generalny ss. Rodziny Maryi w Warszawie,
ul. Żelazna 87 - czas trwania prac : czerwiec 1991
 


(...) osuszanie budynków prowadzone było w murach podziemia i przyziemia zabytkowego budynku głównego i dwóch zabytkowych oficyn
- lewej i prawej oraz w przyziemiu budynku gospodarczego. Izolację poziomą tą metodą założono w murach o łącznej długości 1020 m.(...)

Przed przystąpieniem do prac osuszających wymienione budynki były mocno zawilgocone w granicach od ok. 8% do ok. 16%. W piwnicach łuszczyły się wymalowania i tynki, a powietrze nasycone było wilgocią stęchlizną. W murach przyziemia do wysokości dwóch metrów powyżej gruntu widoczne były ciemne plamy wilgoci i przebarwienia tynków spowodowane wysoleniami na ich powierzchni. Zjawisku temu towarzyszyły objawy zmurszenia oraz daleko postępującej korozji wystroju budynku w strefie przyziemia. Szczególnie widoczne to było w murach zewnętrznych budynków klasztornych od strony ulicy Żytniej, Żelaznej i od podwórka w stronie południowej.
 
Dokonywane w przeszłości reparacje tynków i wymalowań nie starczały na długo. Już po okresie jednego roku , a najdłużej po dwóch latach, ponownie uwidaczniały się poprzednie dolegliwości. Po wykonanych pracach osuszających metodą iniekcji krystalicznej Pana Wojciecha Nawrota obserwowałyśmy pilnie postępy w osuszaniu murów. Od wyników tych uzależniałyśmy przystąpienie do do prac remontowych na elewacjach zewnętrznych i wewnątrz budynku.
 
Z satysfakcja możemy podać, że praktycznie już po roku wszystkie mury naszego klasztoru osiągnęły 
obniżony poziom zawilgocenia umożliwiający rozpoczęcie nakładania nowych tynków i świeżych wymalowań na elewacjach zewnętrznych. Aktualnie już drugi rok prowadzimy prace rewaloryzacyjne w klasztorze i mamy świadomość, że ich rozpoczęcie i kontynuacja są możliwe dzięki skuteczności zastosowanej metody(...) 

Budynek po wykonaniu iniekcji krystalicznej i tynków renowacyjnychZgromadzenie S.S. Franciszkanek Rodziny Maryi
s. Anna Miśkowiec