okresowo pojawia się woda na posadzce w piwnicy

 

 

Wykonać opaskowy drenaż odwadniający. Jeżeli poziom wód gruntowych jest mniejszy niż 50 cm od posadzki piwnicy - wykonać drenaż opaskowy.
W przypadku braku izolacji poziomej i pionowej, należy je również wykonać. Tutaj ma zastosowanie iniekcja krystaliczna.
Trzeba wykluczyć zalewanie na skutek pękniętych rur zewnętrznych lub wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych.

Natomiast gdy na skutek zmian hydrogeologicznych i podniesieniu poziomu wód gruntowych, woda regularnie zalewa piwnicę, nie powinno stosować się pomp wypompowujących wodę. Stałe wypompowywanie napływającej wody rozluźnia grunt pod fundamentem, porywa ze sobą cząstki podłoża i może doprowadzić do destabilizacji fundamentu !

wróć

W tej piwnicy trzeba wykonać iniekcję krystaliczną tuż nad posadzką

Okresowe podnoszenie poziomu wód gruntowych może powodować regularne zalewanie piwnicy