Należy wykonać izolację poziomą - iniekcja krystaliczna.

 

 

W sytuacji, gdy zawilgocone są tylko ściany zewnętrzne, budynek posiada sprawną izolację poziomą, to w niektórych przypadkach wystarczy wykonać tylko izolacje pionową.

Zawilgocone ściany zewnętrzne i odtworzenie izolacji poziomej metoda iniekcji krystalicznej

wróć

Główna