PRZYCZYNY ZAWILGOCENIA BUDYNKÓW

 

 

 

Termin „osuszanie budynków” jest to potoczne określenie dla zespołu czynności, które powodują trwałe zmniejszenie zawilgocenia ścian, co w konsekwencji umożliwia przeprowadzenie dalszych prac budowlanych i zapewnia po ich wykonaniu właściwą eksploatację budynku.
Przyczyn zawilgocenia może być kilka. 
Wilgoć w murze może powstać na skutek:
- kapilarnego podciągania wilgoci,
- kondensacji.
- sorpcji,
- opadów atmosferycznych,
- zalewania (nieszczelności, awarie),
- parcia hydrostatycznego.
przyczyny i rodzaje powstawania zawilgocenia w budynkach

 


Z kolei przyczyny zawilgocenia ścian (źródla wnikania wilgoci) można podzielić na:
- wilgoć wnikającą higroskopijne,
- wilgoć wnikającą na skutek kapilarnego podciągania wody z gruntu.
Przyczyny zawilgocenia ścian - kapilarne, higroskopijność soli, kondensacja pary wodnej,brak izolacji pionowejTrzeba też wiedzieć, że pełna nasiąkliwość zanurzonego muru ceglanego wynosi ok. 25% wilgotności masowej, natomiast wilgotność suchego muru zwykle oscyluje w granicach 3-5%.
Czyli w 1 metrze sześciennym muru może się znajdować 250 l wody!

1. HIGROSKOPIJNOŚĆ SOLI BUDOWLANYCH - proces ten związany jest ze zjawiskami fizyko-chemicznymi zachodzącymi w wysychającym murze oraz tynkach. Wilgoć opuszczająca zawilgocony mur pozostawia po sobie szkodliwe sole budowlane w formie krystalicznej. W większości odkładają się one w wyprawach tynkarskich. Skutkiem tego zjawiska są zniszczenia mechaniczne spowodowane ciśnieniami krystalizacji soli. Objawiają się one pęknięciami oraz odspojeniami tynku. Zjawisko to spowodowane jest ograniczoną porowatością i małą pojemnością tynków na sole budowlane pozostałe po odparowaniu wilgoci. Zjawiskiem pochodnym dla zasolenia tynków jest wzrost ich higroskopijności, co powoduje ich wtórne zawilgocenie wilgocią pochodząca z powietrza.

2. WNIKANIE WILGOCI PRZEZ ZEWNĘTRZNĄ POWIERZCHNIĘ ŚCIANY - Izolacja pionowa zabezpiecza zagłębione w gruncie ściany przed naporem wilgoci.
Dodatkowo drenaz opaskowy. .Drenaż powinien być stosowany zawsze wtedy, gdy istnieje niebezpieczeństwo stałego lub okresowego zalewania budynku wodą. Szczególnie uzasadnione jest stosowanie drenażu w gruntach słabo przepuszczalnych (gliny, piaski gliniaste).

3. KONDENSACJA PARY WODNEJ - zjawisko polegające na skraplaniu się zawartej w powietrzu pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach przegród budowlanych. Zjawisko to następuje wtedy, gdy powietrze zetknie się z powierzchnią o temperaturze niższej niż temperatura punktu rosy, Zła wentylacja pomieszczeń lub jej brak, niedostatecznie ogrzewane pomieszczenia, mostki termiczne w ścianach.(brak izolacji poziomej i pionowej)

4. WILGOĆ PODCIĄGANA KAPILARNIE - większość stosowanych materiałów budowlanych ma budowę porowatą. Posiadają one sieć naczyń włosowatych (otwartych kanalikow) zwanych kapilarami, przez ktore woda może swobodnie migrować. W przypadku kontaktu z wilgotnym podłożem powodują podciąganie wody w wewnętrznych strukturach tych materiałow. Wysokość podciągania kapilarnego zalezy od porowatości materiału, układu porów i kapilar.. Z reguly wysokość ta nie przekracza 1.5 metra, jednak w sprzyjających okolicznościach wysokość kilku meterów nie jest rzadkościa.

Iława - piwica w budynku bez izolacji poziomej i pionowej,
fot.1 Przykład braku izolacji poziomej i pionowej. Występuje tu podciąganie kapilarne oraz wnikanie wilgoci przez zewnętrzną powierzchnię sciany. Higroskopijność soli budowlanych powoduje odparzanie i pękanie tynków.

 

Mikołajki - kondensacja pary wodnej na skutek złej wentylacji i braku izolacji poziomejMikołajki - konieczne wykonanie iniekcji krystalicznej i prawidłowej wentylacji grawitacyjnej.
fot.2 i 3. Kondensacja pary wodnej, Brak lub zła wentylacja pomieszczeń,często w połączeniu z brakiem izolacji poziomej powoduje skraplanie pary wodnej na zimnych miejscach na ścianach (narozniki przy oknach, drzwiach, dolne partie ściany za meblami, itp.) Efektem tego są powstające ogniska pleśni.